Starcraft II Race - Protoss

yoeFWSan

APM:250
Starcraft II Map - Deadwing LE
Starcraft II Race - Terran

oGsForGG

APM:215

01/30/2015  2/2

Map: Deadwing LE

Event: IEM Season IX - Taipei


Starcraft II Race - Protoss

yoeFWSan

APM:254
Starcraft II Map - Overgrowth LE
Starcraft II Race - Terran

oGsForGG

APM:222

01/30/2015  1/2

Map: Overgrowth LE

Event: IEM Season IX - Taipei


Starcraft II Race - Zerg

Life

APM:321
Starcraft II Map - Deadwing LE
Starcraft II Race - Terran

oGsForGG

APM:208

01/30/2015  2/2

Map: Deadwing LE

Event: IEM Season IX - Taipei


Starcraft II Race - Zerg

Life

APM:310
Starcraft II Map - Vaani Research Station
Starcraft II Race - Terran

oGsForGG

APM:235

01/30/2015  1/2

Map: Vaani Research Station

Event: IEM Season IX - Taipei